Začátkem školního roku se nám podařilo po okolních městech zajistit spolupráci s místními školami, kde budeme využívat jejich prostory pro cvičení s dětmi. Celkem máme na tuto sezónu minimálně 4 kroužky a na dalších ještě pracujeme. Pokud byste chtěli využít této možnosti a po škole zajistit pro své dítě další aktivitu ve formě zábavy a her, tak prosíme kontaktovat Lucii Krýslovou na emailu: nabory@fbcorelrtyne.cz nebo na čísle: 774982468.

Úpice Lány pátek 14:00 - 15:00
Úpice Blahovka první stupeň
pátek 14:30 - 15:15
Úpice Blahovka druhý stupeň pátek 15:15 - 16:15
Batňovice
čtvrtek 15:15 - 16:15
Č. Kostelec Lhota
čtvrtek 15:30 - 16:30

Projekt na podporu kroužků:
Informace o 2. ročníku projektu "Darujeme kroužky dětem", který přispívá sociálně slabším rodinám na příspěvky do různých kroužků (i sportovních).
Pokud tedy máte v oddíle členy ve věku 3–18 let z rodin žijících v ČR, které pobírají: přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna, či příspěvek při pěstounské péči nebo děti z ukrajinských rodin, které v ČR pobývají na základě víza o strpění či víza dočasné ochrany, můžete jim pomoci touto formou.
Více informací najdete níže nebo na webu https://www.darujemekrouzky.cz/