Kromě florbalových tréninků organizujeme i kroužky v okolních základních školách. V současné době spolupracujeme s třemi školami, na kterých nabízíme sportovní a florbalové vyžití pro děti. Tréninky vedou naši licencovaní trenéři a hráči a zaměřujeme se během nich na všestranný pohybový rozvoj a na florbalové základy.