Sportovní kodex a klubové hodnoty

Hráč

• Ctím zásady čestného chování jak na hřišti, tak mimo něj.

• Respektuji své spoluhráče a beru je jako součást týmu.

• Chovám se tak, abych neohrozil zdraví spoluhráčů.

• Nekritizuji ostatní, snažím se jim pomoci.

• Mám radost ze hry.

• Zápas vyhrává tým, nikoli jednotlivec.

• Vítězství má pro mě význam, pouze pokud je dosaženo férově.

• Nekomentuji výroky rozhodčích.

• Nepodvádím, nesimuluji jsem sportovec.

• Respektuji soupeře.

• Vzájemně se zdravíme.

Trenér

• Svým chováním reprezentuji klub a jsem příkladem pro hráče.

• Zdokonaluji se ve svých dovednostech trenéra.

• Chodím na tréninky připraven a včas.

• Vedu svěřence k péči o zdraví.

• Nekřičím a kontroluji své emoce.

• Mé osobní problémy a potíže zůstávají za dveřmi tělocvičny.

• Aktivně pracuji se všemi hráči.

• Respektuji soupeře i rozhodčí.

• Nechci vyhrát za každou cenu.

• Chyba je součást učení.

Rodič

• Jsem aktivní součástí klubu, dle svých možností se podílím na jeho činnosti.

• Dávám přednost dlouhodobému rozvoji dítěte před svými ambicemi.

• Dbám na správnou životosprávu a prevenci zdraví dítěte.

• Sportovní věci nechávám na trenérovi.

• Fandím férově, umím ocenit soupeře a respektuji rozhodčího.

• Nesnižuji se k slovním útokům a urážkám při utkání/tréninku na hřišti i mimo něj.

• Nestresuji své dítě, pokud se mu něco nepodaří. Jsem mu oporou.

Klub

• Dbáme na všestranný sportovní rozvoj.

• Podporujeme růst jedinečných osobností.

• Respektujeme spoluhráče, rozhodčí i soupeře.

• Hrajeme fair a vážíme si zpětné vazby.

• Nadšením, vášní, energií a láskou ke sportu utváříme pevná přátelství.

• Jen tým může zvítězit